หมวดเบ็ดเตล็ด
  1. กรรไกรตัดเล็บ
  2. ที่ดูดน้ำมูกเด็ก
  3. ตะกร้าใส่ของลูก
  4. กระเป๋าใส่ของใช้เด็กๆ
  5. ปรอทวัดไข้
  6. เจลแปะลดไข้
  7. มหาหิงส์
  8. ไกร๊ปวอเตอร์ ( Gripe water ) หรือ air-x ป้องกันเด็กๆ ท้องอืด
  9. วาสลีน
  10. ครีมทากันยุงของเด็กแรกเกิด