หมวดอุปกรณ์รับประทานอาหารและการให้นม ของใช้เด็กแรกเกิด

อุปกรณ์รับประทานอาหารและการให้นม ที่ปั้มนมคุณแม่แผ่นซับน้ำนม แนะนำให้ซื้อแบบใช้แล้วทิ้งค่ะ จะได้ไม่เป็นแหล่งสะสมเชื้อโรคด้วยค่ะขวดนมแบบ 4 ออนซ์ และ 8 ออนซ์ อย่างละ 4 ขวดถุงเก็บน้ำนมปากกาเขียน CD เพื่อเขียนถุงเก็บน้ำนมคุณแม่ชุดป้อนยา แนะนำให้ซื้อแบบที่เหมือนจุกขวดนม เพราะถ้าเป็นแบบ syinge...

หมวดเบ็ดเตล็ดของใช้เด็กแรกเกิด

หมวดเบ็ดเตล็ด กรรไกรตัดเล็บที่ดูดน้ำมูกเด็กตะกร้าใส่ของลูกกระเป๋าใส่ของใช้เด็กๆปรอทวัดไข้เจลแปะลดไข้มหาหิงส์ไกร๊ปวอเตอร์ ( Gripe water ) หรือ air-x ป้องกันเด็กๆ ท้องอืดวาสลีนครีมทากันยุงของเด็กแรกเกิด

หมวดที่นอนเด็กของใช้เด็กแรกเกิด

1.เบาะนอน ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Shopee 350-420 บาท

หมวดทำความสะอาด ของใช้เด็กแรกเกิด

หมวดทำความสะอาด 1.กะละมังอาบน้ำ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Shopee 279 บาท

หมวดเครื่องแต่งกายเสื้อผ้าเด็กแรกเกิด

1.เสื้อแขนสั้นแบบผูกหน้า ดูรายละเอียดเพิ่มเติ่มได้ที่ Shopee 26 บาท

หลักการส่งเสริม พัฒนาการเด็ก 0 – 9 เดือน

ผู้ปกครองสามารถติดตามสังเกตพฤติกรรม พัฒนาการเด็ก ในด้านต่างๆ ได้แก่ ความสามารถด้านการเคลื่อนไหว ด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กและสติปัญญาด้านการเข้าใจภาษา ด้านการใช้ภาษา และด้านการช่วยเหลือตัวเองและสังคม ของเด็ก วัยต่างๆ เพื่อจะได้ทราบถึงพัฒนาการแต่ละวัย และหาวิธีส่งเสริม พัฒนาการให้เด็กแต่ละด้าน การจัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสม เป็นสิ่งจาเป็นในการฝึกหรือส่งเสริมพัฒนาการเด็กที่บ้าน ํ เด็กจะ เรียนรู้ และทาสิ่งต่างๆ ํ...

ของใช้เด็กแรกเกิด ที่คุณแม่ต้องเตรียมก่อนคลอด

ลูก...คือของขวัญอันล้ำค่าของพ่อแม่ ดังนั้นเมื่อคุณแม่ใกล้ ถึงกำหนดคลอด สิ่งแรกที่คำนึงถึงนอกจากการเตรียมร่างกาย ของคุณแม่ให้แข็งแรง พร้อมรับกับภาระอันยิ่งใหญ่ ของผู้หญิงแล้ว สิ่งที่ต้องเตรียมคือ ของใช้เด็กแรกเกิด ซึ่งมีรายละเอียดการซื้อหา และเรื่องที่ต้องระวังในหลาย ๆ จุด หากคุณเป็นคนหนึ่งที่กำลังจะก้าวเข้าสู่การ เป็นพ่อแม่มือใหม่ วันนี้เรามีรายละเอียดเรื่องของใช้เด็กอ่อนและการเตรียมตัวของคุณพ่อคุณแม่ที่สำคัญมาฝากกัน

Latest news